امروز، دوشنبه، 2 مهر 1397
تست هوش تصویری (5)

تست هوش تصویری (5)

جمعه، 23 شهریور 1397

یک حرف انگلیسی E با ظاهری مشخص داریم (در سمت راست شکل مشخص شده است.)...